Økonomistyring & Regnskab

Vi tilbyder hjælp til økonomistyring som inkluderer udarbejdelse af årsrapport for små og mellemstore virksomheder, selvangivelser og skatteberegninger. Vi beregner, hvilken skattemæssig ordning, der passer bedst til din virksomhed og til dig personligt.

 • Virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning
 • Kørselsgodtgørelse eller blandet benyttelse af bil
 • Diæter eller rejseudgifter pr. kvittering
 • Budget og budgetopfølgning
 • Korrekt behandling af virksomhedsbetalte ydelser
 • Pengestrømsopgørelse
 • Personligt regnskab, inkl. kapitalforklaring
 • Investeringsplan
 • Fordelsberegning til frivillig indbetaling af skat
 • Indberetning af selvangivelse og udbytteerklæringer
 • Konsolideringsplan
 • Møder med bank

Løbende afstemning af bogholderi

Hos os har du mulighed for at aflevere bilag uden forudgående behandling. Har du udelukkende behov for kontrol og afstemning af egen bogføring, er dette også en mulighed.

Vi kan varetage hele bogholderifunktionen i din virksomhed eller kun dele af denne. Måske ønsker du selv at fakturere dine kunder, mens vi følger op på indbetalinger og udsender eventuelle rykkere ved overskreden betalingsfrist. Du kan også overlade bogføring af alle leverandørbilag til os, hvorefter du selv sørger for betaling eller blot betalingsgodkendelse i din netbank.

Ideelt til virksomheder i vækst

Når du outsourcer økonomifunktionen i din virksomhed til os, sørger vi automatisk for, at du altid er med på sidelinjen ved kontinuerlig afrapportering ved hjælp af regnskabs- og ledelsesrapporter. Det svarer til at have din egen regnskabschef. Blot på timebasis. De personalemæssige forpligtelser tager vi os af. Du betaler kun for reel anvendt tid.

Når virksomhedens økonomi løbende er ajourført korrekt, har du et godt overblik og god mulighed for at følge op, når der sker ændringer. Lovgivningen kræver desuden, at du holder din bogføring løbende ajour og afstemt.

 • Fakturering
 • Debitor-/kreditorstyring
 • Momsregnskab
 • Løbende afstemning af bogholderi