Regnskab

ØKONOMISTYRING & REGNSKAB

Vi tilbyder hjælp til økonomistyring som inkluderer udarbejdelse af årsrapport for små og mellemstore virksomheder, selvangivelser og skatteberegninger. Vi beregner, hvilken skattemæssig ordning, der passer bedst til din virksomhed og til dig personligt.

Skal vi hjælpe med dit budget?

Skal vi udarbejde din løn?
Virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning
Kørselsgodtgørelse eller blandet benyttelse af bil
Diæter eller rejseudgifter pr. kvittering
Budget og budgetopfølgning
Korrekt behandling af virksomhedsbetalte ydelse
Pengestrømsopgørelse
Personligt regnskab, inkl. kapitalforklaring
Investeringsplan
Fordelsberegning til frivillig indbetaling af skat
Indberetning af selvangivelse og udbytteerklæringer
Konsolideringsplan
Møder med bank

LØBENDE AFSTEMNING AF BOGHOLDERI

Hos os har du mulighed for at aflevere bilag uden forudgående behandling. Har du udelukkende behov for kontrol og afstemning af egen bogføring, er dette også en mulighed.

Vi kan varetage hele bogholderifunktionen i din virksomhed eller kun dele af denne. Måske ønsker du selv at fakturere dine kunder, mens vi følger op på indbetalinger og udsender eventuelle rykkere ved overskreden betalingsfrist. Du kan også overlade bogføring af alle leverandørbilag til os, hvorefter du selv sørger for betaling eller blot betalingsgodkendelse i din netbank.

IDEELT TIL VIRKSOMHEDER I VÆKST

Når du outsourcer økonomifunktionen i din virksomhed til os, sørger vi automatisk for, at du altid er med på sidelinjen ved kontinuerlig afrapportering ved hjælp af regnskabs- og ledelsesrapporter. Det svarer til at have din egen regnskabschef. Blot på timebasis. De personalemæssige forpligtelser tager vi os af. Du betaler kun for reel anvendt tid.

Når virksomhedens økonomi løbende er ajourført korrekt, har du et godt overblik og god mulighed for at følge op, når der sker ændringer. Lovgivningen kræver desuden, at du holder din bogføring løbende ajour og afstemt.

  • Fakturering
  • Debitor-/kreditorstyring
  • Momsregnskab
  • Løbende afstemning af bogholderi

Læs mere om vores papirløse bogholderi
ÅBNINGSTIDER

Mandag      09.00 16.00
Tirsdag       09.00 16.00
Onsdag       09.00 16.00
Torsdag      09.00 16.00
Fredag        09.00 16.00
Lørdag        Lukket
Søndag       Lukket


SAMARBEJDSPARTNERE