Økonomisk rådgivning gør hele forskellen

Rådgivning er en vigtig del af dit liv som selvstændig. Rådgivning giver dig mulighed for at få det bedste udbytte af lovgivningen og gør det muligt for dig at undgå ubehagelige overraskelser. Rådgivning er også nødvendig, når du skal vælge virksomhedsform eller omdanne eksisterende virksomhed, for at komme godt fra start.

Vi er som eksterne konsulenter tilknyttet Slagelse Erhvervscenter. Her tilbydes selvstændige erhvervsdrivende gratis vejledning. Udgiften dækkes af Slagelse Erhvervscenter. Læs mere her

Undersøgelser viser, at virksomheder, der benytter sig af tilbud om vejledning, har større overlevelsesmuligheder/SKAT – På vej mod egen virksomhed.

 • Selskabskonstruktion
 • Finansiering
 • Forældrekøb
 • Exitstrategi til virksomhedsafvikling
 • Likviditetsstyring
 • Forretningsudvikling
 • Generationsskifte
 • Skatterådgivning
 • Selskabs- og personbeskatning
 • Investeringsplan
 • Investeringer
 • Skatteplanlægning
 • Køb og salg af virksomhed
 • Spaltning eller fusion
 • Bindende svar og forhåndsbesked fra SKAT

Ledelsessparring og iværksætterrådgivning

Vækst og udviklingssamtaler

Vi ønsker at hjælpe og inspirere iværksættere og selvstændige med fokus på de menneskelige aspekter. Din succes som selvstændig skabes ikke kun af talstrategier, men også af mennesket bag virksomheden. Vi tilbyder forskellige former for ydelser, der kan fremme udviklingen i din virksomhed.

Er du arbejdsgiver, kan vi også gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, undersøge det psykiske arbejdsmiljø, udføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering, rekruttere nye medarbejdere, udarbejde ansættelseskontrakter og personalehåndbog, samt yde kvalificeret ledelsessparring og generel iværksætterrådgivning.

Kort sagt! Vi forener den kvantitative metode med den kvalitative