DIELS+CO | Algade 33A | 4220 Korsør | CVR: 32107079 | Tel: 7060 5074 info@diels.dk

Økonomistyring & Regnskab

Årsrapport, selvangivelser og skatteberegninger m.m.

Økonomistyring inkluderer bl.a.
Årsrapporter – selvangivelse – skatteberegninger

Vi tilbyder hjælp til økonomistyring som inkluderer udarbejdelse af årsrapport for små og mellemstore virksomheder, selvangivelser og skatteberegninger. Vi beregner, hvilken skattemæssig ordning, der passer bedst til din virksomhed og til dig personligt.

 

 • Virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning
 • Kørselsgodtgørelse eller blandet benyttelse af bil
 • Diæter eller rejseudgifter pr. kvittering
 • Korrekt behandling af virksomhedsbetalte ydelser
 • Pengestrømsopgørelse
 • Personligt regnskab, inkl. kapitalforklaring
 • Fordelsberegning til frivillig indbetaling af skat
 • Indberetning af selvangivelse og udbytteerklæringer
 • Konsolideringsplan

Vil du vide mere om skatterådgivning

Klik her

Med økonomistyring kan vi f.eks. varetage
Fakturering – Debitor-/kreditorstyring – Momsregnskab - Løbende afstemning
af bogholderi

Hos os har du mulighed for at aflevere bilag uden forudgående behandling.
Har du udelukkende behov for kontrol og afstemning af egen bogføring, er dette også en mulighed.

Vi kan varetage hele bogholderifunktionen i din virksomhed eller kun dele af denne. Måske ønsker du selv at fakturere dine kunder, mens vi følger op på indbetalinger og udsender eventuelle rykkere ved overskreden betalingsfrist. Du kan også overlade bogføring af alle leverandørbilag til os, hvorefter du selv sørger for betaling eller blot betalingsgodkendelse i din netbank.

Ideelt til virksomheder i vækst

Når du outsourcer økonomifunktionen i din virksomhed til os, sørger vi automatisk for, at du altid er med på sidelinjen ved kontinuerlig afrapportering ved hjælp af regnskabs- og ledelsesrapporter. Det svarer til at have din egen regnskabschef. Blot på timebasis. De personalemæssige forpligtelser tager vi os af. Du betaler kun for reel anvendt tid.

 

Når virksomhedens økonomi løbende er ajourført korrekt, har du et godt overblik og god mulighed for at følge op, når der sker ændringer. Lovgivningen kræver desuden, at du holder din bogføring løbende ajour og afstemt.

Læs mere om det papirløse bogholderi

Klik her

Læs mere om vores bogføringskurser

Klik her

Lønservice

Vi kan også varetage lønningsfunktionen i din virksomhed. Vi sørger for indberetning til E-indkomst og korrekt indbetaling af a-skat mv.
Dine ansatte vil modtage lønsedlen via e-mail eller e-boks. Du skal blot meddele os timeantallet. så klarer vi resten.

Har din virksomhed rejsende, sørger vi også for korrekt rejseafregning og diætbehandling.

Budget

Et budget er et stærkt og effektivt værktøj, når du skal skabe et estimeret overblik i din virksomhed. Virksomheder, der benytter budgetter, har lettere ved at skabe mervækst og har også langt større mulighed for at komme eventuelle udfordringer i møde, fordi afvigelser opdages i tide.

 

Med et budget får du mulighed for

 • Skabe overblik
 • Sætte mål
 • Analysere vækst
 • Analysere afvigelser

Når du har udarbejdet et drifts-/likviditets-/statusbudget, tilbyder vi budgetopfølgning og kan løbende informere om afvigelser og foretage tilretninger.

 

 

Du har også brug for et budget, når du skal

 • Optage lån til drift og udvidelse af eksisterende forretning
 • Søge fondsstøtte til dine projekter
 • Finde investorer og finansielle samarbejdspartnere

Som tillæg til din virksomhedsplan.

 

 

 

Vil du vide mere omkring skatterådgivning

Klik her
Share This